Písmo a jak ho číst?

úterý 6. srpna 2019


Nejdříve, než se začneme věnovat samotným matrikám, je důležité vědět, že písmo, jak ho známe dnes, dříve tak nevypadalo.

V českých a německých matričních záznamech se používá KURENT. Toto písmo se v matrikách vyskytuje nejčastěji. Někteří začátečníci, může tento typ písma tak zaskočit, že se přes něj nedokáže dostat. 
Abyste neskončili na samém začátku vašeho pátrání, připravila jsem pro vás tabulku písma. Je dobré si celou abecedu napsat na papír a poté psát slova, která se v matrikách nejčastěji nacházejí. Např. dcera, syn, manžel, matka, otec, ... Vaše příjmení, která zkoumáte a také jména.
Písmo, které dnes používáme se jmenuje latinka. Začala být v matrikách využívána kolem 19. století. S tím byste neměli mít problém.

 Tabulka kurentu


ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
Na římské číslic jste většinou narazili v křížovkách nebo ve škole. V 18. a 17. století se používaly tyto číslice i v matričních záznamech. Proto je dobré o nich něco vědět.
Arabská číslice
Latinské písmeno
1
I
5
V
10
X
50
L
100
C
500
D
1000
M
Kombinací základních číslic vznikají konkrétní čísla.
Např. II – 2, IV – 4, XVII – 17, XL – 40, MCMXCV – 1995

NÁZVY MĚSÍCŮ
Ve starších kronikách nejsou napsány měsíce, tak jak je známe. Objevují se zde latinské, německé tak i staroněmecké názvy měsíců. Pokud můžu říct, tak jsem v matrikách objevila měsíce v latině, němčině a ve zkratce.
česky
latinsky
německy
staroněmecky
zkratka
Leden
Januarius
Januar
Eismond
-
Únor
Februarius
Februar
Hornung
-
Březen
Martius
März
Lenzmond
-
Duben
Aprilis
April
Ostermond
-
Květen
Maius
May, Mai
Wonnemond
-
Červen
Junius
Juni
Brachmond
-
Červenec
Julius
July
Heumond
-
Srpen
Augustus
August
Erntmond
-
Září
Septembris
September
Herbstmond
7ber
Říjen
Octobris
Oktober
Weinmond
8ber
Listopad
Novembris
November
Windmond
9ber
Prosinec
Decembris
Dezember
Wintermond
10ber

Jak přepisovat staré texty?
Prvním způsobem je transliterace neboli přepis, kdy písmeno po písmenu přepisujeme pomocí dnešních písmen. Který používám i já. Nejprve si přepíšu starým písmem na kus papíru slovo a poté písmeno po písmenku přiřazuji novodobé písmo.

Druhý způsob je transkripce neboli překlad, přepis do současné řeči.JAK ČÍST TEXTY?
Písmena ve starých textech
Číst jako
au
ou
cz
c, někdy č
cž nebo čz
č
g
j
ie
ě
j
í
rz nebo rž
ř
ss
š
v na začátku slov
u
w
v
y
y nebo j

ZÁSADY ČTENÍ STARÉHO PÍSMA
- zjistěte o jaký typ kurentu se jedná
- zapamatujte si malá a velká písmena tohoto písma
- prvně čtěte slabikováním nebo hláskováním
- vypište si starým písmem slova, která byste mohli potřebovat (syn, dcera, otec, matka, rodinná příjmení, jména)
- nenechte se odradit prvními neúspěchy (chybami se člověk učí)

DALŠÍ DÍL: K1: MATRIKY A CO V NICH NAJÍT?

Okomentovat

© SUZANETTE. Design by FCD.